Sertifisering ISO

ISO sertifisering og kvalitetsstyringsystem

Østlandske Lettmetall AS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 og 14001.


ISO 9001:2015

En sertifisering i ISO 9001:2015 innebærer at vi har stort fokus på kvalitet i alle ledd i organisasjonen. For å kunne ha en risikobasert tilnærming gjøres det gode registreringer, målbare prosesser og gode analyser. Analysene benyttes til å tatte risiko og faktabasert beslutninger. Kvalitetsmål, avvik og forbedringsarbeid er faste agendapunkter for å sikre en god forankring av kvalitet.


Kvalitetsstyringssystemet er et prosessorientert styringssystem med risikobasert tilnærming. Kvalitetsstyringssystemet inkluderer blant annet: avvikssystem, internrevisjon, risikovurderinger, kontinuerlig forbedring, kontroll og styring av dokumenter, data og registreringer og ledelsens gjennomgang.


ISO 14001

ISO 14001 er den internasjonale standarden for miljøstyring. Den reviderte utgaven fra 2015 har oppdaterte krav og bedre harmonisering med andre ledelses- og styringssystemstandarder.
Iso sertifisering
Image
Image

Kontaktpersoner

Image

Jens-Erlend Pedersen

Daglig leder
Image

Kim Helander

Salg og markedssjef 
Image

Kent Ulvåknippa

Produksjonsplanlegger